Szereg mechanizmów finansowania dla graczy rynkowych o zróżnicowanym apetycie na ryzyko zwiększa ich szanse na rozwój, zespół ds. Innowacji, Frost & Sullivan

Warszawa – 9 sierpnia, 2017 r. – Kosztowne zadanie przekształcenia miast w sprawnie funkcjonujące ekosystemy skłania rządy do poszukiwania zewnętrznych źródeł przychodów oraz nawiązywania współpracy z pośrednikami finansowymi i prywatnymi inwestorami. Dzięki coraz liczniejszym wzajemnym powiązaniom pomiędzy rzeczami i ludźmi, wartość globalnego rynku  “Inteligentne Miasta” może do roku 2020 osiągnąć 1,5 biliona $ i może stać się atrakcyjnym miejscem do inwestycji dla prywatnych inwestorów oraz instytucjiSektor publiczny będzie również szukać nowych mechanizmów rozdziału środków na różne projekty związane z inteligentną infrastrukturą miejską oraz, na dalszym etapie, uzyskiwania przychodów z tych projektów.

„Interesariusze będą mogli wybierać spośród wielu mechanizmów finansowania, przy czym każdy mechanizm finansowy posiada unikalne walory sprzedażowe, jeśli chodzi o finansowanie infrastruktury”, stwierdza analityk badawczy firmy Frost & Sullivan ds. Innowacji, Yash Mukherjee. „Inicjatorzy projektu będą musieli wybrać najlepiej dopasowany mechanizm na podstawie analizy gotowości do podejmowania ryzyka, wielkości inwestycji, czasu trwania finansowania oraz implikacji podatkowych. Współpraca z pośrednikami finansowymi również przyniesie im ogromne korzyści, ponieważ pośrednicy finansowi zabezpieczają koszt kapitału i dzielą ryzyko pomiędzy inwestorów”.

Modele finansowania Inteligentnych Miast to tytuł najnowszej analizy przygotowanej przez Frost & Sullivan w ramach badań Visionary Innovation (Mega Trends) która jest dostępna dla uczestników programu Partnerstwa na rzecz rozwoju. Badanie analizuje i określa profil każdego mechanizmu finansowania w celu poznania kluczowych aspektów projektów związanych z inteligentną infrastrukturą miejską. Dzięki temu badaniu interesariusze uzyskają całościowy obraz infrastruktury oraz finansowania rozwoju inteligentnych miast.

Więcej informacji na temat tej analizy można znaleźć, klikając tutaj.

Tworzenie inteligentnych miast będzie mieć szerokie implikacje dla wszystkich gałęzi przemysłu oferujących usługi publiczne i prywatne. Na przykład, inteligentne rozwiązania dla miast przeobrażą funkcjonowanie segmentów użyteczności publicznej takich jak energia, transport, gospodarka odpadami i dystrybucja wody. Prywatne podmioty prowadzące działalność w branżach takich jak technologia informacyjno-komunikacyjna będą istotnym czynnikiem napędowym tego przeobrażenia poprzez integrację usług oraz dostarczanie sprzętu komputerowego, który zmieni sposób życia obywateli.

„W krajach rozwijających się podmioty zainteresowane rozwojem inteligentnych miast często korzystają z bezpośredniego finansowania ze środków przydzielanych przez rząd lub z międzynarodowych dotacji. Międzynarodowe dotacje i finansowanie są jednak uzależnione od politycznej i ekonomicznej stabilności”, zauważa Mukherjee. „Aby pozyskać zagraniczne źródła finansowania, których uzupełnieniem jest często transfer technologii i wiedzy, lokalne samorządy muszą się skoncentrować na wskaźnikach łatwości prowadzenia działalności gospodarczej”.

Ponadto podmioty uczestniczące w budowaniu infrastruktury w rozwiniętych gospodarkach w większym stopniu polegają na modelach finansowania, które opierają się na przychodach. Interesariusze z obydwu rodzajów gospodarek dostrzegli ogromne korzyści, wynikające z przyjęcia modelu partnerstwa publiczno-prywatnego, chociaż warunki tego partnerstwa mogą być różne w poszczególnych regionach.

O Frost & Sullivan

Frost & Sullivan, firma świadcząca usługi partnerstwa na rzecz rozwoju przedsiębiorstw (Growth Partnership Company), współpracuje z klientami, umożliwiając im podążanie drogą innowacji przyszłości, a tym samym stawianie czoła wyzwaniom o charakterze globalnym. Pomagamy również w wykorzystaniu pojawiających się możliwości rozwoju, które decydują o współczesnych graczach rynkowych. Od ponad 50 lat opracowujemy strategie rozwoju dla przedsiębiorstw z listy Global 1000, nowych firm, instytucji sektora publicznego oraz społeczności inwestorów.

Dane kontaktowe:
Evgenia Oleynikowa
Dział Komunikacji Korporacyjnej – Europa
Tel: +48 22 481 62 10
E: evgenia.oleynikova@frost.com

About Frost & Sullivan

For six decades, Frost & Sullivan has been world-renowned for its role in helping investors, corporate leaders and governments navigate economic changes and identify disruptive technologies, Mega Trends, new business models and companies to action, resulting in a continuous flow of growth opportunities to drive future success.

Frost & Sullivan

For six decades, Frost & Sullivan has been world-renowned for its role in helping investors, corporate leaders and governments navigate economic changes and identify disruptive technologies, Mega Trends, new business models and companies to action, resulting in a continuous flow of growth opportunities to drive future success.

Share This