Carsharing_MOB.jpgWiele innowacji i usług związanych z mobilnością zaciera granicę pomiędzy transportem publicznym a prywatnym posiadaniem pojazdów, tworząc tym samym mnóstwo możliwości wdrożenia nowych usług w obszarze mobilności, podkreśla zespół Future Mobility w firmie Frost & Sullivan

Warszawa, 24 października 2017 – W ostatnich latach jednymi z poważniejszych  zmagań władz miejskich, to próby rozwiązania problemów związanych  z coraz większymi korkami oraz zanieczyszczeniem powietrza. Troska o środowisko przyspieszyła rozwój rozwiązań w zakresie mobilności, takich jak carsharinge-hailingridesharing oraz bike sharing. Choć istnieją wyzwania odnośnie do perspektyw prawnych, konkurencji i pojawiających się nowych technologii, rosnący popyt na rozwiązania związane z mobilnością oraz nowe perspektywy biznesowe, a także nowe dochodowe drogi rozwoju stwarzają niezwykle szerokie możliwości. Producenci ciągle badają nowe opcje w ramach współdzielonego ekosystemu mobilności. Inwestowanie w rozwiązania e-hailing, ridesharing i smart parking oraz nawiązanie współpracy z dostawcami technologii stosowanych w tego typu rozwiązaniach pomoże producentom uzyskać status integratora dla wszystkich potrzeb w obszarze mobilności.

Temat zintegrowanej mobilności był omawiany również podczas VI Kongresu Transportu Publicznego, w dniach 12-13 października 2017 r. w Warszawie. W debacie: „Redefiniując mobilność miejską. Nowoczesne rozwiązania i technologie, a sposób w jaki myślimy o transporcie publicznym” udział wziął Mubarak Moosa, Head of Emerging Markets (EIA), Automotive & Transportation Practice w firmie Frost & Sullivan.

Z nowej analizy Frost & Sullivan, globalnej firmy doradczej, pt.: „Global Mobility Market, Strategic Insight 2017” wynika, że od dostawców rozwiązań w zakresie mobilności oczekuje się skupienia na oferowaniu solidnych systemów bezpieczeństwa, tak by umożliwić płatności bezgotówkowe oraz zrozumieć preferencje klientów. Badanie analizuje rozwijające się modele biznesowe, zaawansowane trendy technologiczne, konsolidacje i partnerstwa rynkowe oraz reformy regulacyjne zachodzące obecnie w globalnej przestrzeni mobilności. W raporcie omówiono sześć modeli biznesowych: carsharing, peer-to-peer carsharing, korporacyjny carsharing, e-hailing, zintegrowaną mobilność oraz ridesharing.

Dodatkowe informacje dotyczące niniejszej analizy są dostępne pod adresemhttps://goo.gl/cNwXxv

„Tradycyjne sposoby przemieszczania się takie jak np. usługi taxi, przeznaczone do podróży na krótkich dystansach są kosztowne, z kolei  tańszy transport publiczny umożliwiał pokonywanie większych odległości. Krajobraz mobilności zmienia się za sprawą usług takich jak carsharing, caropooling, bikesharing, które łączą w sobie zalety podróży zarówno krótko- jak i długodystansowych. Dzięki smartfonom, połączone usługi transportowe stają się coraz bardziej przydatne i wygodne. Ludzie są w stanie podróżować autobusami, samochodami, pociągami, rowerami, dzięki zwiększonemu dostępowi do informacji i coraz szerszej świadomości co do rozwiązań dotyczących ich osobistych preferencji w zakresie podróżowania. W celu zapewnienia większej wygody przemieszczania się, gdzie podróżujący mają możliwość wyboru najbardziej odpowiedniego środka transportu, pojawia się idea usług zintegrowanej mobilności. Modele biznesowe w obszarze zintegrowanej mobilności zaowocują powstaniem rozwiązań konkurencyjnych wobec prywatnego posiadania samochodu, a transportem publicznym” – stwierdza Albert Priya, analityk działu Future of Mobility w firmie Frost & Sullivan. „W czasach, gdy producenci przechodzą na model biznesowy car-as-a-service, oczekuje się, iż następnym krokiem będzie model mobility-as-a-service”.

Technologia ułatwia powstawanie nowych biznesowych modeli mobilności, zwłaszcza w zakresie usług na żądanie opartych na aplikacjach, które zachęcają do korzystania z mobilności, a nie posiadania pojazdu. Strategiczne elementy sukcesu i rozwoju na tym dynamicznym rynku to:

  • Przesunięcie wartości z produktu na usługę z modelu rynkowego od „samochodu jako produktu” do „samochodu jako czynnika warunkującego” istnienie połączonego, żyjącego ekosystemu”;
  • Nowe modele biznesowe mobilności, które są zrównoważone i rentowne po ich integracji z innymi platformami mobilności;
  • Zaawansowane technologie, takie jak jazda autonomiczna, połączona mobilność, ładowanie pojazdów elektrycznych oraz rozwiązania z obszaru zdrowia i ogólnego dobrego samopoczucia będą odgrywać zasadniczą rolę w zakresie poprawy doświadczeń oferowanych przez operatorów udostępniających pojazdy do roku 2025;
  • Klienci wymagający intuicyjnych usług w środowiskach typu business-to-consumer i business-to-business, a tym samym zachęcający uczestników do inwestowania w dostarczanie kompleksowych propozycji i doświadczeń użytkowników w zakresie zintegrowanej mobilności.

„W dłuższej perspektywie doświadczenie użytkownika przesunie się z doświadczenia opartego na produktach na oparte na usługach, a punkt ciężkości przeniesie się na łączność” – zauważa Priya. „Miasta uruchamiają inicjatywy Smart City na całym świecie, a mobilność współdzielona będzie ich podstawą”.

O Frost & Sullivan:

Frost & Sullivan, globalna firma doradcza, świadczy usługi Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorstw, współpracując z klientami w celu osiągnięcia ich najlepszej pozycji rynkowej pod względem rozwoju, innowacyjności oraz zarządzania. Program firmy – Growth Partnership Service – dostarcza rzetelnych badań rynkowych i modeli najlepszych praktyk, aby wspomóc generowanie, ewaluację i wdrożenie skutecznych strategii rozwoju. Frost & Sullivan ma 50-letnie doświadczenie we współpracy z firmami z listy Global 1000, przedsiębiorstwami rozwijającymi się oraz społecznościami inwestorskimi. Posiada 40 biur działających na 6 kontynentach. Więcej informacji na temat oferowanego przez Frost & Sullivan Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorstw pod adresem: http://dev.frost.com/

Kontakt:

Edyta Dębowska
Corporate Communications – Europe
Tel.: +48 22 481 62 03
E: edyta.debowska@frost.com

About Frost & Sullivan

For six decades, Frost & Sullivan has been world-renowned for its role in helping investors, corporate leaders and governments navigate economic changes and identify disruptive technologies, Mega Trends, new business models and companies to action, resulting in a continuous flow of growth opportunities to drive future success.

Frost & Sullivan

For six decades, Frost & Sullivan has been world-renowned for its role in helping investors, corporate leaders and governments navigate economic changes and identify disruptive technologies, Mega Trends, new business models and companies to action, resulting in a continuous flow of growth opportunities to drive future success.

Share This