Wpływ innowacji społecznych na rynki, politykę rządową oraz nasze życie – forum współorganizowane przez Frost & Sullivan oraz Hitachi Europe, Ltd.

Szczegółowe informacje:

Forum Innowacji Społecznych
Gdzie: Hotel Adlon Kempinski, Berlin
Kiedy:  15 października 2014 r.
Link do oficjalnej broszury, kliknij tutaj
Bezpłatna rejestracja: Prosimy o kontakt pod adresem edyta.grabowska@frost.com

Warszawa, 2 października 2014 – Hitachi Europe Ltd., oddział Hitachi, Ltd. (TSE: 6501) oraz Frost & Sullivan mają przyjemność ogłosić, iż będą współgospodarzami Forum Innowacji Społecznych, które odbędzie się w Berlinie 15 października 2014 r. Forum Innowacji Społecznych pozwoli firmom z całego świata omówić projekty o wartości wielu miliardów dolarów. Konferencja poświęcona będzie wpływowi innowacji społecznych na działalność biznesową, projekty rządowe oraz społeczeństwa, a tym samym także na nasze codzienne życie. Forum Innowacji Społecznych odbędzie się w hotelu Adlon Kempinski w 25 rocznicę upadku muru berlińskiego – wydarzenia, które na zawsze odmieniło świat.

W ramach programu forum uczestnicy będą mogli zapoznać się z działalnością firmy Hitachi skupioną wokół Social Innovation Business, której głównym celem jest poprawa jakości życia społeczeństwa poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań łączących w sobie produkty, usługi oraz wysoce zaawansowane technologie informatyczne. W forum weźmie udział ponad 12 spółek grupy Hitachi, którego integralną częścią będzie również wystawa prezentującą niektóre z najnowszych technologii wykorzystywanych przez firmę. Mowę powitalną otwierającą to wydarzenie wygłosi Hiroaki Nakanishi, Prezes oraz Dyrektor Generalny  Hitachi Ltd.

„Innowacje służące społeczeństwu stanowią odpowiedź na współczesne wyzwania z jakimi borykają się różne gałęzie przemysłu, w tym sektor ochrony zdrowia, energii, transportu oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych” – zauważa John Raspin, Partner w firmie Frost & Sullivan. „W ciągu kolejnych kilku lat wiodące innowacyjne firmy, opracują szerokie spektrum nowych modeli biznesowych, które będą połączeniem doskonałych produktów oraz kreatywnych usług i stworzą tym samym rozwiązania totalne oferowane jako usługa” – dodaje Partner Frost & Sullivan, Dorman Followwill – „Dzięki temu znajdą równowagę pomiędzy dążeniem do wygenerowania zysku dla udziałowców oraz poprawą jakości życia poszczególnych mieszkańców, koncentrując się jednocześnie na postępie zarówno gospodarczym, jak i tym umożliwiającym rozwój naszego globalnego społeczeństwa.”

Cztery panele dyskusyjne oraz przemowy główne będą jedynie wstępem do interaktywnych debat.

Panel 1 – Przemysł 4.0:  Internet rzeczy (IoT), inteligenta produkcja, rozległe zbiory danych typu Big Data i połączona w sieć infrastruktura

Moderator: John Raspin, Partner w grupie Frost & Sullivan ds. badan  rynku energii i środowiska naturalnego

„Niebawem będziemy świadkami rozpoczęcia kolejnego znaczącego rozdziału rewolucji przemysłowej, w którym świat cyfrowy łączy się w czasie rzeczywistym z segmentem produkcji przemysłowej dzięki innowacjom oraz technologiom informacyjnym. Owa rewolucja to koncepcja Industry 4.0! Jej główne filary, czyli Internet rzeczy, Internet usług, rozległe zbiory danych typu Big Data oraz przemysł zintegrowany wywrą ogromny wpływ na wszystkie elementy łańcucha wartości procesów wytwórczych. Zrozumienie koncepcji Industry 4.0 oraz umiejscowienie jej w kontekście poszczególnych obszarów innowacji społecznych będzie nieuniknionym wyzwaniem, z którym firmy będą musiały się zmierzyć w przyszłości.”

Panel 2 – Transport: przyszłość mobilności

Moderator:  Sarwant Singh, Starszy Partner, Dyrektor Visionary Innovation Group w firmie Frost & Sullivan  

„Globalna urbanizacja oraz powstawanie megamiast stanowi ogromne wyzwanie pod względem dostępu do odpowiednich zasobów. Zapewnienie mieszkańcom miast mobilności jest jednym z podstawowych wyzwań, z jakimi będzie musiał zmierzyć się zarówno sektor publiczny jak i prywatny. Wynika to z ogromnego wpływu, jaki owa mobilność wywiera na gospodarkę, środowisko naturalne oraz jakość życia. Dlatego też sektor transportu będzie musiał na nowo zdefiniować paradygmaty stanowiące podstawę jego działania, kiedy konwencjonalne myślenie staje się coraz bardziej bezużyteczne w tak szybko zmieniających się warunkach działania.”

Panel 3 – Miasta 3.0:  Wydajność energetyczna w erze inteligentnych rozwiązań

Moderator: John Raspin, Partner w grupie Frost & Sullivan ds. badan  rynku energii i środowiska naturalnego

„Zgodnie z prognozami, do roku 2025 ponad 60 procent światowej populacji będzie zamieszkiwać w miastach. Co za tym idzie, miasta te będą zużywać więcej towarów, zasobów naturalnych oraz energii. Będą też wytwarzać więcej odpadów i zanieczyszczeń. Dzięki pojawieniu się nowych technologii informatycznych umożliwiających wydajniejsze i bardziej zrównoważone dostawy usług, możliwe będzie skorelowanie rozwoju miast oraz sektora energetycznego. Miasta 3.0 są kolejnym etapem procesu urbanizacji wymuszającym wydajne, inteligentne zarządzanie zużyciem energii dzięki innowacjom oraz rozwiązaniom informatycznym. Wydajne energetycznie i rozwijające się w zrównoważony sposób nowoczesne miasta są czynnikiem stymulującym tworzenie zaawansowanego społeczeństwa.”

Panel 4 – Connected Health: Przyszłość sektora opieki zdrowotnej

Moderator: Dorman Followwill, Partner oraz Dyrektor regionu Europy, Izraela i Afryki w firmie Frost & Sullivan

„Jednym z największych wyzwań przed jakimi stoi ludzkość jest zapewnienie każdemu mieszkańcowi globu dostępnej cenowo i charakteryzującej się wysokim poziomem jakości opieki zdrowotnej. Większość krajów nie jest przygotowana do tego, by rozwiązać problem szybko rosnącej liczby starzejących sie obywateli. Wraz z pojawieniem się inteligentnych leków, wirtualnych szpitali oraz cyber dokumentów, sektor ochrony zdrowia będzie zmuszony poddać się radykalnym zmianom, zaś technologie informacyjne będą odgrywały wiodącą rolę w pracach badawczo-rozwojowych, diagnostyce oraz monitoringu. Podczas tego panelu omówione zostanie zagadnienie Connected Health, będące nowym rodzajem społecznych innowacji, które jest przykładem na to, jak należy stawić czoła stojącemu przed nami wyzwaniu.

Forum Innowacji Społecznych będzie miejscem spotkania zarówno dużych globalnych firm jak i tych działających lokalnie, a także, przedstawicieli rządu oraz innych organów, którzy poświęcą ten dzień na dogłębne rozważania oraz wyznaczanie nowych trendów myślowych i technologicznych.

Uczestnictwo w konferencji jest nieodpłatne.

About Frost & Sullivan

For six decades, Frost & Sullivan has been world-renowned for its role in helping investors, corporate leaders and governments navigate economic changes and identify disruptive technologies, Mega Trends, new business models and companies to action, resulting in a continuous flow of growth opportunities to drive future success.

Frost & Sullivan

For six decades, Frost & Sullivan has been world-renowned for its role in helping investors, corporate leaders and governments navigate economic changes and identify disruptive technologies, Mega Trends, new business models and companies to action, resulting in a continuous flow of growth opportunities to drive future success.

Share This