Opracowanie stanowi ważny element planowania strategicznego i umożliwia interesariuszom podjęcie działań ukierunkowanych na promujący zmiany rozwój

Warszawa – 29 marca 2017 r. – Realizowany przez firmę Frost & Sullivan, skupiający się na najnowszych technologiach, innowacyjności oraz konwergentnym podejściu globalny program TechVision zaowocował stworzeniem listy 50 najważniejszych technologii, które będą stanowić w roku 2017 siłę napędową wielu branż i odmienią oblicze całego świata. Pięćdziesiąt iście przełomowych technologii, wyodrębnionych dzięki zastosowaniu chronionej patentem metody indeksowania innowacyjności, charakteryzuje się największym potencjałem do zrewolucjonizowania świata przemysłu, promowania nowych produktów i modeli biznesowych oraz stymulowania rozwoju handlowego.

Każda z technologii wymienionych w opracowaniu 50 przełomowych technologii: nowe szanse rozwoju głównym celem strategicznym, wiąże się z intensyfikacją działalności badawczo-rozwojowej, zwiększeniem inwestycji, lepszą ochroną praw własności intelektualnej oraz niesie ze sobą ogromny potencjał rynkowy. Technologie, które w nieunikniony sposób wdrażane będą w wielu wywierających na siebie wzajemny wpływ obszarach, spowodują powstanie niespotykanych dotąd możliwości generowania zysków oraz będą skutkować pojawieniem się nowej generacji produktów i rozwiązań.

Aby skontaktować się z liderami opinii z firmy Frost & Sullivan oraz zamówić nasze badanie, wejdź na stronę: http://frost.ly/1hn

„50 najważniejszych technologii wyznaczą szlak, którym podążać będą najbardziej innowacyjne podmioty i firmy w ciągu najbliższych 6-18 miesięcy. Doroczne, flagowe opracowanie sporządzane w ramach programu TechVision stanowi kompleksowe vademecum ułatwiające podjęcie strategicznych decyzji o programach inwestycyjnych, działaniach prowadzonych na poszczególnych rynkach oraz planowanym rozwoju” – zauważa Rajiv Kumar, Starszy Partner Frost & Sullivan oraz Globalny Dyrektor Programu TechVision.

Do najważniejszych kwestii poruszonych w ramach opracowania należą:

  • Kompleksowa prezentacja najważniejszych innowacji podzielonych na dziewięć klastrów technologicznych, takich jak: mikroelektronika, informatyka i komunikacja, zdrowie i relaks, urządzenia i obrazowanie medyczne, czujniki i oprzyrządowanie, chemia i zaawansowane materiały, zaawansowana działalność produkcyjna i automatyzacja, środowisko naturalne i zrównoważony rozwój, oraz energia i media. To właśnie na tych dziedzinach koncentruje się większość prowadzonych obecnie działań badawczo-rozwojowych i innowacyjnych;
  • Dogłębna analiza strategiczna wszystkich 50 nowych, przełomowych technologii, w tym – między innymi – mieszanej rzeczywistości, inżynierii odpornościowej, obrazowania dotykowego, ADAS, inteligentnego szkła, EOR, odsalania pozasieciowego, nanodruku 3D, samonaprawiających się materiałów, bio-czujników oraz urządzeń noszonych;
  • Precyzyjne i kompleksowe opinie ekspertów sporządzane w oparciu o prowadzone nieustannie badania obejmujące szeroką gamę technologii, krajów, organizacji, zastosowań i branż;
  • Unikalna szansa na rozwój uczestników programu dzięki analizom szczegółowo opisującym ekosystem innowacyjności, nowe modele biznesowe i zastosowania produktów, sytuację i trendy w obszarze ochrony praw własności intelektualnej, graczy promujących i wprowadzających przełomowe technologie, potencjał rynkowy, który można wykorzystać w ciągu najbliższych pięciu lat, trendy w zakresie finansowania, oraz dyfuzje i zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w poszczególnych regionach.

O programie TechVision

Program TechVision, realizowany przez Frost & Sullivan na skalę globalną, koncentruje się na innowacyjnych, przełomowych oraz konwergentnych technologiach, stanowiąc doskonałe źródło informacji o szansach pojawiających się na rynku technologii, oferując możliwość śledzenia najnowszych rozwiązań oraz zapewniając gwarantujące skuteczny rozwój usługi konsultingowe. Podstawowa usługa oferowana w ramach programu TechVision to identyfikacja oraz ocena kluczowych, nowatorskich i przełomowych technologii (Emerging Technologies Service – ETS) umożliwiających szybkie wprowadzenie na rynek nowych produktów. Unikalną cechą programu ETS jest dokonywany corocznie wybór 50 najważniejszych technologii kształtujących globalny rynek innowacji i niosących ze sobą ogromny potencjał rynkowy. Dowiedz się więcej o programie TechVision klikając na następujących link: https://goo.gl/CPII9M

O firmie Frost & Sullivan

Frost & Sullivan, firma świadcząca usługi partnerstwa na rzecz rozwoju przedsiębiorstw (Growth Partnership Company), współpracuje z klientami, umożliwiając im podążanie drogą wizjonerskich innowacji, a tym samym stawianie czoła wyzwaniom o charakterze globalnym. Pomagamy również w wykorzystaniu pojawiających się możliwości rozwoju, które decydują o współczesnych graczach rynkowych. Od ponad 50 lat opracowujemy strategie rozwoju dla przedsiębiorstw z listy Global 1000, nowych firm, instytucji sektora publicznego oraz społeczności inwestorów.

Kontakt:
Evgenia Oleynikova
Dział Komunikacji Korporacyjnej – Europa
Tel: +48 22 481 62 10
Evgenia.Oleynikova@frost.com
http://dev.frost.com

About Frost & Sullivan

For six decades, Frost & Sullivan has been world-renowned for its role in helping investors, corporate leaders and governments navigate economic changes and identify disruptive technologies, Mega Trends, new business models and companies to action, resulting in a continuous flow of growth opportunities to drive future success.

Frost & Sullivan

For six decades, Frost & Sullivan has been world-renowned for its role in helping investors, corporate leaders and governments navigate economic changes and identify disruptive technologies, Mega Trends, new business models and companies to action, resulting in a continuous flow of growth opportunities to drive future success.

Share This